SLV Schiedam Privacy Reglement

SLV Schiedam hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit SLV Schiedam

Het SLV is een formele vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63405040. SLV Schiedam is gevestigd te Schiedam; postbus 4272, 3102 GE Schiedam.

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn een aantal manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier, via ons donatieformulier, via ons vrijwilligersformulier en via het inschrijven voor de nieuwsbrief formulier.

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij SLV Schiedam daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

SLV Schiedam verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de SLV Schiedam website.

5. Doeleinden

SLV Schiedam verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);

6. Gebruik door SLV Schiedam

SLV Schiedam gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in één van de formulieren worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door SLV Schiedam niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, SLV Schiedam heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en SLV Schiedam maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van SLV Schiedam maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging

SLV Schiedam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via één van de formulieren op slvschiedam.nl worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

11. Links naar andere websites

De website van SLV Schiedam kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van SLV Schiedam verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. SLV Schiedam heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van SLV Schiedam zijn verkregen. SLV Schiedam accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. Google Analytics

SLV Schiedam maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

13.Wijzigingen Privacy Reglement

SLV Schiedam behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop SLV Schiedam uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt SLV Schiedam dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van SLV Schiedam of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar SLV Schiedam,  Postbus 4272, 3102 GE Schiedam.
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens SLV Schiedam over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar SLV Schiedam, Postbus 4272, 3102 GE Schiedam.