Brede lijst met veel jongeren

23 januari 2018, Schiedam

Vandaag maakt het SLV de kandidatenlijst voor Schiedam bekend. Jongeren op de lijst een bron van trots voor lijsttrekker. Wil Schiedam verbinden onafhankelijk van overtuiging.

De kandidaten van het SLV Schiedam waren al enige tijd bekend via de website, maar de precieze volgorde was nog onderwerp van speculatie. Lijsttrekker René Janssen: “Met deze lijst nemen we afscheid van politiek zoals gewoonlijk. We geven een breed scala van Schiedammers de kans om hun schouders onder onze gemeente te zetten. Al deze mensen blinken uit in hun drive en hun overtuiging dat we Schiedam samen beter kunnen maken. Ik ben behoorlijk trots op al deze mensen”.

Op de vraag of alle kandidaten er klaar voor zijn, antwoordt René “We steken veel energie in het trainen van onze kandidaten, ondersteuners en vrijwilligers, onder andere hoe de gemeenteraad werkt, hoe je je standpunt voor het voetlicht brengt. Daarbij hanteren we een cultuur van wederzijds respect, versterken en helpen. We willen daarmee de Schiedammers laten zien dat we samen werken met ruimte voor allerlei meningen. Onze kandidaten komen uit diverse achtergronden en milieus met één centrale overtuiging: Schiedam gaat ons allemaal aan. Alleen bereik je niets, maar samen is er niets wat je niet kunt bereiken.”

Waarom er een relatief hoog gehalte aan twintigers is: “Een nieuwe generatie moet aan de bak. Het is tijd dat jongeren hun plek innemen in het openbare leven van Schiedam. Ik geloof niet in ‘brugfuncties’ of ‘woordvoerders’ voor een zo diverse groep als jongeren. Dat is symboolpolitiek, en daarmee geef je eigenlijk aan dat je de groep niet serieus neemt, terwijl we juist moeten onderkennen dat zij de toekomst zijn. Elke stap die zij hier nemen, elk idee dat ze ventileren, elke euro die ze hier uitgeven is een investering in ons Schiedam”, aldus de lijsttrekker.

De oudste kandidaat is Harry Dekker, geen onbekende in de Schiedamse politiek. “Toen hij over ons concept hoorde, zei hij direct: ’Hier wil ik aan meewerken, dit is de oplossing’. Wij proberen geen smalle achterban op dogmatische wijze te benaderen, maar open te staan voor elke mening en vooral te luisteren. Als je mee wilt bouwen aan onze stad, erin gelooft en ideeën hebt: prima, wees welkom! Vind je wat van ons verkiezingsprogramma, laat het weten. Alles kan altijd beter. Bij SLV Schiedam staan we daar open voor.