SLV Schiedam wil samen met Schiedammers aan de slag.

4 november 2017, Schiedam

Laat ik beginnen U allen, op deze koude dag, te bedanken voor uw aanwezigheid. Ik kijk hierbij specifiek ook naar de kandidaten en alle betrokkenen bij het Sociaal Liberaal Verbond hier in Schiedam. Mensen die hun tijd en moeite, zonder voorbehoud, in de afgelopen maanden hebben geïnvesteerd in mij, in ons en in u.
Misschien bent u niet gekomen voor mij in het bijzonder, Misschien staat u hier alleen omdat u een van de kandidaten kent. Misschien laat het u even koud als het weer. Maar u bent hier, u bent op pad gegaan vandaag, hierheen gekomen en dat is bijzonder.

Ik sta hier voor u met een team van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen om ons en onze nieuwe partij, het Sociaal Liberaal Verbond, aan u te presenteren. Een partij en vooral een team dat net als u op pad is gegaan, dat net als u hier de kou trotseert, en dat net als u met verwachting uit kijkt naar de komende verkiezingen.

Een partij en team dat verschillende achtergronden, leeftijden en gedachten kent, maar verbonden is door één ding. Ik geloof in mijn hart dat u, net als wij, gekomen bent omdat u weet waar Schiedam toe in staat kan zijn, wat Schiedam kan worden. De potentie die er in Schiedam zit. Een potentie die, zoals we overal om ons heen zien, niet benut wordt.

Vandaag, met uw ondersteuning, beginnen we met de eerste stap en gaan we samen op pad. Op pad om Schiedam te veranderen, economisch, politiek en sociaal. Vandaag, staan wij hier en spreken luid en duidelijk uit: “genoeg is genoeg”. Deze stad behoort aan ons toe, en niet aan een handjevol bestuurders en achterkamertjes. Vandaag stoppen wij met het afwachten.

Wij zijn klaar met dezelfde politiek, dezelfde beslissingen en dezelfde oude ideeën die leiden tot dezelfde slechte resultaten.

U weet dat er een politiek is die u buitengesloten heeft, die tegen u gezegd heeft de mond te houden en te accepteren dat het nou eenmaal zo is. En net als wij weigert u daarin te geloven. Ondanks alles wat Schiedam meemaakt, en wat u meemaakt, ondanks alles wat deze kandidaten hebben meegemaakt geloven wij dat er hoop is, dat het beter kan, en dat we samen iets moois kunnen bouwen.
Hier in ons Schiedam!

Nu, meer dan ooit is het moment waarop Schiedam moet samen komen, om onze economie weer op gang te brengen, om het afglijden van Schiedam te stoppen en om er zeker van te zijn dat toekomstige generaties Schiedammers kunnen genieten van een gezonde, welvarende, veilige en vooral leuke stad.
Dat is de reis die wij als partij en als kandidaten moeten gaan maken, dat is waarom wij hier zijn. Dat is de reis die ik samen met u wil maken.
Ik wil u iets vertellen over mijn persoonlijke reis. Ik ben geen geboren Schiedammer, maar ik heb van Schiedam mijn thuis gemaakt. Ik heb net als u veel tegenslagen gekend en alles wat ik heb zelf moeten opbouwen. Ik heb hier vrienden gekregen en hun leven van dichtbij meegemaakt. Ik heb gezien en ervaren wat er gebeurt als het een keer fout gaat en de maatschappij de andere kant op kijkt. Ik ken het verborgen leed hier in Schiedam, de verzwegen problemen, de heimelijke armoede.

Lang geleden heb ik een keuze gemaakt: te helpen, te veranderen. Ik heb er mijn werk van gemaakt, met als doel: een verschil te kunnen maken in het leven van mensen en opkomen voor hen die dat zelf niet kunnen. Dat heeft mij uiteindelijk naar de gemeenteraad geleid, mijn doel om mensen te kunnen helpen een beter leven te krijgen. Het is een doel wat niet alleen ik, maar ook de mensen hier om mij heen delen.
Het is hier in Schiedam dat wij alles, wat Nederland zo mooi maakt, samen zien komen.
De jongere, de student, de ondernemer, de moeder, de gepensioneerde, elk met een eigen verhaal, en elk zoekende naar een plek aan de tafel, roepende om gehoord te worden. Wij hebben hier echte vrienden gemaakt, vrienden wiens gezichten wij hier in het publiek zien.

Het is hier dat wij zagen dat we het oneens konden zijn, zonder elkaar te verketteren, hier dat wij besloten dat een compromis niet hoeft te betekenen dat je een principe uit het raam gooit, en dat zolang we naar elkaar luisteren, we altijd het beste uit mensen kunnen halen en wachten.
Het is hier waar al die verschillende culturen en achtergronden samen komen, waar oer-Hollandse nuchterheid wordt gekoppeld aan respect voor elkaar, en waar ik leerde geloven dat zolang we dat respect en die nuchterheid handhaven we een mooier Schiedam kunnen bouwen. En dat is waarom wij vandaag hier staan.
Met een gedeeld geloof, een gedeelde hoop en een gedeelde liefde.

Op de trappen van het oude stadhuis, de plek waar de gemeenschappelijke dromen en de gemeenschappelijke hoop van zovelen samen komen willen wij ons aan u presenteren. Daar waar velen van ons getrouwd zijn, ook ik, en de belangrijkste reis van hun leven zijn begonnen. Zo ook wij, als kandidaten van het Sociaal Liberaal Verbond.
Ik begrijp dat u nu misschien denkt “wie zijn jullie dan wel niet?” En dan heeft u gelijk, wij zijn niet de meest ervaren politici, maar we hebben genoeg ervaring om te weten dat het fundamenteel anders moet in Schiedam.
Wij leven in een democratisch land, en een van de voordelen daarvan is dat als de overheid niet bevalt, je dat kunt veranderen. Dat is niets geks, dat noemen we verkiezingen. Vaak zijn verkiezingen meer van het zelfde, maar soms, ja soms slaan we als gemeenschap een nieuwe weg in. Omdat de tijd dit vraagt, omdat wat we deden niet meer werkt, omdat we er klaar mee zijn.
Deze verkiezingen vragen van ons of wij, als Schiedammers, bereid zijn een nieuwe weg in te slaan.

Het is tijd dat een nieuwe generatie van leiders opstaat en gaat doen wat er gedaan moet worden. Het is tijd dat we erkennen dat we niet meer de oplossingen van gisteren, maar de oplossingen van morgen vandaag nodig hebben. Het is tijd dat we erkennen dat de politiek van buitensluiting voorbij is, en dat we naar een politiek van “samen” gaan. Een politiek waarin iedereen die wil aan pakken gehoord wordt en de ruimte krijgt.
Dit is gebaseerd op een rotsvaste overtuiging van de kandidaten en mij, en iedereen die bij ons betrokken is.

De rotsvaste overtuiging dat zelfs als iedereen tegen ons zegt dat het onmogelijk is, dat de mensen die van Schiedam houden haar samen kunnen veranderen. Niet denkend in problemen, maar in oplossingen.
Iedereen weet welke uitdagingen Schiedam kent vandaag de dag – verpaupering, criminaliteit, leegstaande winkels, verouderende bevolking, schulden, armoede. Zelfs de landelijke media geeft er aandacht aan.
We kennen ze allemaal, we hebben ze gehoord, we praten er al jaren over, maar we doen er niets aan.

Niet omdat er geen goede plannen zijn, goede ideeën of goed beleid. We doen er niets aan omdat we te maken hebben met het falen van onze bestuurders, de achterkamerpolitiek van Schiedam, het gemak waarmee we afgeleid worden door de waan van de dag, we beslissingen liever uitstellen, struikelen over details en kiezen voor makkelijke punten scoren in plaats van de mouwen op te rollen en aan de slag te gaan om onze eigen problemen de wereld uit te helpen. Hier en nu vraag ik u samen met ons aan de slag te gaan.

De laatste jaren is ons verteld, door de gemeente, en zelfs de landelijke overheid, dat het allemaal niet zo erg is, dat het allemaal wel mee valt. Dat de angst die we voelen wel weer voorbij gaat. Dat het onveiligheidsgevoel in ons hoofd zit. Dat de teruglopende welvaart vanzelf over gaat, als we de broeksriem nog maar een extra gaatje aantrekken. Dat de lege winkelstraat er nu eenmaal bij hoort. Ons is verteld dat onze crisissen de schuld zijn van iemand anders, dat we groepen de schuld moeten geven. Dat we die realiteit, hun realiteit, moeten accepteren. En terwijl we toekeken hebben anderen het overgenomen.
We kennen ze allemaal: de opportunisten, de cynici, de baantjesjagers die onze gemeente in iets veranderd hebben waarvan we niet eens weten of wij er nog wel bij horen. Zij bepalen, terwijl u denkt dat u gehoord wordt. Zij beslissen, zonder u, over u, achter u en langs u heen. Zij laten zich uitbetalen, terwijl u de rekening gepresenteerd krijgt. De tijd voor dat soort politiek is voorbij. Dat hoofdstuk moeten we sluiten en een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Wij hebben al wat vooruitgang geboekt: we stonden samen met u vooraan in de afwijzing van de verkoop van Eneco, We stonden naast u op de barricades tegen de voorgenomen kap van de bomen op de Westfrankelandsedijk. We hebben voor u gevochten voor het oprekken van de winkeltijden. We hebben de bestuurders herhaaldelijk geconfronteerd met uw veiligheidsgevoel, uw belang en de slechte communicatie naar en met u. Recente successen met maar één doel: ons leven samen beter maken.

Maar er is nog een lange weg te gaan. Het zal niet gemakkelijk worden en we zullen keuzes moeten maken. We zullen prioriteiten moeten stellen. Wij zullen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Verantwoordelijkheid voor onze omgeving, voor onze kinderen, voor onze gemeenschap, voor de offers die we
samen zullen moeten brengen. Laten we samen beginnen met het werk dat nodig is, en laten we Schiedam veranderen.
Laten wij samen die generatie zijn die onze economie weer doet opbloeien door het stimuleren van ondernemers, laten we ondernemen makkelijker en aantrekkelijker maken zodat we werkgelegenheid naar Schiedam kunnen trekken en de winkelstraten kunnen laten opbloeien. Laten wij dan samen de generatie zijn die er voor zorgt dat elke Schiedammer daarin kan meedelen.

Laten wij samen die generatie zijn die de armoede in Schiedam hartgrondig aanpakt. Eenieder die zijn situatie wil verbeteren moet dat kunnen, en wij, de gemeenschap en gemeente moeten hierin helpen. Laten we dat samen doen. Zodat zij die nu in de problemen zitten ook op een dag met opgeheven hoofd door onze straten kunnen lopen.
Laten wij samen die generatie zijn die zorg stevig neerzet als een mensenrecht. Zodat jongere, oudere, en mindervalide geen angst hoeven te hebben voor wat morgen brengt. Kosten kunnen beheerst worden door preventie, door te luisteren naar de patiënt of cliënt, en door gebruik te maken van slimme technologie. Laten we met elkaar nu het doel stellen en laat ons afspreken dat wij er samen voor zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders in de komende vier jaar daar in ieder geval geen zorgen meer over hebben.

Laten wij samen die generatie zijn die Schiedam weer aantrekkelijk maakt voor de jongere generatie, voor jonge professionals met ideeën, voor studenten die een plek zoeken waar ze kunnen leren en ontspannen.
De generatie die hun eigen dromen wil najagen, die gezinnen willen stichten en die in een warme gemeenschap willen wonen. Zodat Schiedam weer een levende en bruisende stad wordt. Laten wij er samen voor zorgen dat eenieder die naar Schiedam komt weet dat ze welkom zijn en dat ze met uitgestoken hand ontvangen worden.

Laten wij samen die generatie zijn die het gevoel van onveiligheid aanpakt, die de eenzaamheid doorbreekt en mensen in contact brengt met elkaar. Zodat die oudere in de straat aanspraak heeft en meegenomen wordt in het sociale leven. Zodat die vrouw alleen weet dat als ze ’s nachts over straat gaat, ze veilig is omdat ze in Schiedam woont. Maar ook dat de crimineel weet dat het slecht toeven is in Schiedam.
Laten wij samen die generatie zijn die al het moois dat Schiedam biedt van de daken schreeuwt. Door cultureel ondernemerschap en creativiteit te stimuleren kan Schiedam nog mooier worden. Zodat het best bewaarde geheim van Zuid Holland breder bekend wordt, en Schiedam weer de plaats kan innemen als een van de mooiste steden van Nederland. Zodat wij allen met trots kunnen zeggen: ik ben een Schiedammer.
Laten wij samen die generatie zijn waar onze kinderen en kleinkinderen trots op kunnen zijn. De generatie waarvan gezegd zal worden: zij begonnen de verandering van Schiedam. Laten wij vooral samen die generatie zijn die de verschillen opzij legt. Die weet dat we het wel eens oneens zijn, maar die ook weet dat ons gezamenlijke doel ons verbindt. Onze liefde voor de stad. Onze hoop op een betere toekomst, en ons geloof in de potentie van Schiedam.
Er zijn mensen onder u die al deze mooie woorden met een korrel zout nemen. Ik begrijp dat u sceptisch bent.
Want laten we eerlijk zijn: elke vier jaar maken kandidaten van alle partijen zulke beloften, en deze keer is het niet anders. Alle partijen bieden u mooie programma’s die ze met alle liefde komen toelichten met een geweldige speech. Allemaal roepen ze dat ze de beste zijn voor de stad en komen met dezelfde vermoeide slogans en advertenties.

En dan, wanneer de verkiezingen voorbij zijn, wanneer de zetels geteld zijn en iedereen zijn plekje heeft ingenomen dan vervagen al die beloften. Vergeten ze wat ze u met het hand op het hart hebben toegezegd. Dan nemen de cynici, de opportunisten en de baantjesjagers het weer over. En U? U zinkt weer weg achter de TV, omdat u weer teleurgesteld bent, en u mag weer ploeteren voor uw dagelijks bestaan terwijl de gemeente doet of u niet bestaat.
Daarom willen wij onze campagne anders doen. Deze campagne gaat niet om mij, en ook niet om deze kandidaten. Deze campagne is alleen een middel.
Een middel voor uw hoop, uw droom en uw idee. Het zal uw tijd kosten, uw inzet, uw energie en uw advies om ons te blijven voortduwen, om ons scherp te houden en ons te vertellen wanneer we op de verkeerde weg zitten. Daarom vragen wij u op dit moment niet of u op ons stemt, maar vragen wij u of u mee wilt denken en vooral mee wilt doen.

Deze campagne gaat om u. Niet om het afkraken van andere partijen of gemakkelijk punten scoren. Niet om roddel en achterklap of een nieuw achterkamertje. Maar inhoudelijke gesprekken en inhoudelijke conversatie, omdat wij geloven dat u dat verdient en omdat u daar recht op heeft. Daarom vragen wij u hier en nu om ook uw stem te laten horen, en mee te doen.
Deze campagne staat voor ons voor het terugeisen van uw recht als inwoner van deze gemeente, voor het weer opbouwen van onze gemeenschap, en de realisatie dat geen enkel obstakel de wil van de mens kan weerstaan die verandering wil. Wij kunnen deze verandering niet alleen brengen. Wij willen u betrekken, laten meedenken, laten meepraten en laten meedoen. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Schiedam is niet van het Stadserf, maar van u.
Kijk nu, op dit moment naar uw buurman en buurvrouw, degene die naast u staat. Wat zou er kunnen gebeuren als u besluit samen te gaan werken om Schiedam aan te pakken? Wat zou ons kunnen weerstaan? Wie moet ons stoppen? Wie durft ons tegen te houden? Een andere toekomst samen opbouwen is wel degelijk mogelijk. Dat is waarom wij vandaag hier staan, ondanks onze verschillen verbonden door het feit dat we van Schiedam houden. Ons Schiedam op een nieuwe koers te zetten.

Als u net zoals wij voelt dat genoeg genoeg is, dat het roer om moet. Als u voelt dat het ook anders kan, dat de toekomst open ligt voor hen die het willen. Als u weet dat het tijd is om wakker te worden en op te staan.
Als u bereid bent uw eigen angst af te werpen en een verschil te maken, dan willen wij met u aan de slag gaan, lopen wij naast u, en helpen wij u. Schiedam kan veel mooier en beter worden als wij samen aan de slag gaan en ik vraag u om mee te doen met de campagne, om uw inzet te leveren om samen aan een toekomst voor ons allemaal te werken, niet voor een paar onbekende bestuurders, maar voor u.
Meld u aan, en rol samen met ons de mouwen op.

Dank u wel en welkom aan boord!