Het Sociaal Liberaal Verbond is een proces. Een proces van voortschrijdend inzicht dat ooit begon bij de Fractie Janssen in de Gemeenteraad. Met lede ogen moest de fractie aanzien dat partijen in de raad en het gemeentelijk apparaat eigenlijk veelal het contact met de gewone Schiedammer verloren, dat de teneur was “hoe houden we het schip drijvende?” in plaats van “Hoe kunnen we Schiedam leuker/mooier/beter maken?”

In maart 2017 werd een brainstormsessie georganiseerd door de Fractie Janssen waar het de huidige opmaak van het Sociaal Liberaal Verbond zijn  oorsprong vond. In deze en navolgende bijeenkomsten werd door verschillende deelnemers de zorg uitgesproken dat de overheid zich lijkt te verwijderen van de maatschappij, dat bestuurders alleen maar geïnteresseerd lijken in het bewaren van de status quo en niet meer ons als mens willen helpen om onze dromen te realiseren en onze doelen te bereiken. De machteloosheid van de Schiedammer en het langzame afglijden van die mooie stad.

Wij willen daar verandering in brengen. Samen met u.

Daarnaast is het Sociaal Liberaal Verbond natuurlijk ook een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het verenigingsregister, met statuten en een huishoudelijk reglement.