Een incident op de Groenelaan met een daar gevestigde winkel bracht in de afgelopen periode de fracties van D’66, PvdA en de Fractie Janssen samen. Niet zozeer die specifieke kwestie, maar juist ondernemende winkeliers in het algemeen bracht ons samen.

Aanleiding is een aantal meldingen van winkeliers, die in de afgelopen maanden graag hun winkel wilden openen op zondagochtend, maar dat niet mochten. Je mocht tot nu toe in Schiedam op zondag pas om 12:00 de winkel open doen. Desgevraagd laat onze fractievoorzitter weten in het dagelijks leven veel met detaillisten in aanraking te komen als adviseur en ondernemerscoach. Daarbij moet gedacht worden in oplossingen en niet in problemen. De maatschappij verandert in rap tempo …. dus ook het ondernemen …. alleen de overheid in het algemeen heeft dit (nog) niet door.


De samenkomst van de drie Schiedamse fracties, D66, PvdA en de Fractie Janssen heeft geleid tot een motie die uiteindelijk samen met VVD, GroenLinks en de fracties Malkoc en Erdem werd ingediend. De motie draagt het college op de openingstijden van winkels op zondag gelijk te stellen aan die op de overige dagen van de week. Dit moet deel uitmaken van de aangepaste winkeltijdenverordening, die in december 2017 aan de raad voorgelegd wordt.