door Cheyenne Purchase

Als je jong bent dan is het makkelijk om te bedenken dat je machteloos bent. Dat niemand naar je wil luisteren, dat anderen de besluiten nemen, en dat je niet serieus genomen wordt. Hoe vaak hebben we het niet gehoord of gemerkt?

Niets is minder waar.

Schiedam is van ons allemaal, ongeacht achtergrond, inkomen en geloof.

Ben je migrant, of je ouders zijn migrant, dan ben je een onderdeel van een Schiedamse traditie. Een traditie van het verwelkomen van nieuwe ideeën, culturen en talenten. 

Als je ouders weinig geld hebben: er zijn genoeg mensen die ondanks dat veel bereikt hebben. Met goed onderwijs en hard werken kun je overal komen. Daar is Schiedam door gebouwd.

Als je uit een gelovige familie komt kun je in vrijheid de kernwaarden van elk geloof leren en beoefenen: rechtvaardigheid, compassie en eerlijkheid. In Schiedam kun je dit met geheven hoofd doen.

Al deze dingen maken ons Schiedam wat het vandaag is: al deze dingen maken Schiedam van ons.  

Onze verschillen zijn onze kracht. Al onze verschillende overtuigingen, afkomsten en ideeën maken onze generatie juist sterker. Diversiteit is ons aangeboren: het is geen bedreiging voor ons, het maakt ons wie we zijn.  

Mijn boodschap aan alle jongeren van Schiedam is: laat niemand je vertellen dat je er niet toe doet of dat je geen zeggenschap hebt in Schiedam. Schiedam is van ons, wij zijn niet van Schiedam. Het is ons recht. Ik heb geleerd dat dit recht niet zomaar gegeven wordt, maar dat dit recht verdiend moet worden. Keer op keer. Onze rechten moeten we bewaken en soms bevechten. Dat gevecht begint nu.

Wij jongeren moeten ons gaan voorbereiden op het meedoen aan het verhaal van Schiedam, en zelfs het verhaal van Nederland. We moeten onszelf voorbereiden om ons te informeren en betrokken te zijn als burgers, om te steunen en te leiden, om op te staan voor onze eigen waarden en ze trots te bewaken.

Dat betekent dat we moeten investeren in onze opleiding zodat we kritisch kunnen nadenken, zodat we onze mening helder kunnen verwoorden, zodat we kunnen groeien en ontwikkelen. Dat betekent dat we actief moeten zijn in onze omgeving, zodat we door ons voorbeeld kunnen leiden, en anderen kunnen inspireren. Zodat we een positieve kracht kunnen zijn in onze gemeenschap.

We zullen hindernissen tegen komen, we zullen het soms niet meer zien zitten, of bereid zijn om op te geven, hou dan vast aan de les die mijn ouders mij gaven: iets beters is altijd mogelijk als je ervoor wilt werken en vechten.  

Het is mijn geloof in deze les die mij op het pad van mijn kandidatuur voor de gemeenteraad bracht. Die mij leerde de stemmen van twijfel en verdeeldheid, van angst en woede te negeren. Dat ik kan zijn wie ik wil zijn, los van de grenzen die anderen mij willen opleggen. Het geloof dat als anderen zien dat, als ik het kan, de weg ook voor hen open staat en dat ze misschien geïnspireerd raken om het beste van zichzelf te eisen en te verwerkelijken.

Het is dit geloof die elke student heeft die een opleiding volgt, elke leraar heeft die voor een klas staat. Het is het geloof dat elke ouder dagelijks doet op staan om zijn of haar kinderen te verzorgen en te stimuleren een beter leven na te streven. Het is wat ons Schiedam vooruit brengt.

Dat is mijn boodschap als kandidaat. Dat mijn generatie er toe doet, en dat we niet bang moeten zijn, maar gefocust en vastbesloten. Dat wij aan zet zijn om Schiedam en ook Nederland naar een betere toekomst te brengen. Dat wij moeten gaan leiden met geloof en inspiratie, en dat angst geen plaats heeft in onze wereld.

Wij zijn aan zet.