Actueel | Stadserf

23 oktober 2017

Wat gebeurt er als de stoomwals van de gemeente, de betonnen muur van de bevolking treft? Dan gebeurt het Stadserf van 23 oktober. Een exercitie in schadebeperking voor de bestuurlijke top loopt uit op een fiasco. Vier ambtenaren worden voor de leeuwen gegooid en Wethouder Houtkamp kijkt verveeld toe.

De verrassing is van het gezicht van de organisatoren af te lezen: de Raadzaal zit tot aan de nok gevuld. Verschillende Schiedammers kunnen niet anders dan plaatsnemen op de grond, of leunen tegen de muur. Ze zijn allemaal gekomen. Democratie in actie. Betrokken Schiedammers die de regie over hun eigen buurt terug pakken.
Wethouder Houtkamp trapt de bijeenkomst onder voorzitterschap van Raadslid Janssen af. De moraal van het verhaal is vooral dat de bewoners het hadden kunnen weten, maar dat hij alsnog blij was de dialoog te kunnen voeren. Hij verwijst naar de prachtige presentatie van de ambtenaren en doet er de rest van de avond, op één uitzondering na, het zwijgen toe. Tot zover zijn “dialoog”. Zijn mimiek spreekt boekdelen en valt ook mensen in het publiek op: “hij wil hier niet zijn.” “Zit hij Netflix op zijn tablet te kijken?” zijn twee van de vele opmerkingen.

De onvrede van bewoners, en belangenorganisaties zal die avond inbeuken op een viertal ambtenaren die de indruk wekken weinig voorbereid te zijn op dit offensief. Ze moeten regelmatig toegeven vragen niet gehoord te hebben of nog geen antwoord te hebben. De enige bestuurder die hen af en toe te hulp komt met tactische rookgordijnen om de aftocht te dekken is wethouder van Steenderen. Als een ouderwets generaal doet wethouder Houtkamp er het zwijgen toe, ver achter de linie’s.

De ambtenaren beroepen zich op het argument “u had het kunnen weten” door een lijstje te tonen van beleidsdocumenten die referenties naar het plan bevatten. Men verwijst naar de veiligheid, en stellen vast dat de gemeente machteloos is tegenover structurele snelheidsovertreders op de bewuste weg. Hun voorstel wil een gemengde situatie creëren waarin voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer op een gedeelde weg zullen komen met minder oversteekpunten. Een ander argument is dat de ondernemingen die gevestigd waren aan de weg dit ook willen. Een volgend argument is dat men een voorschot neemt op de “Hollandse Baan” een idee waarbij men vanuit het centrum van Rotterdam met de fiets of lopend naar Hoek van Holland zou moeten kunnen komen.

Een aantal sprekers die volgen trekken deze argumenten vakkundig uit elkaar onder overweldigend applaus. Het thema van de avond is de ophef over de voorgenomen kap van een aantal bomen, maar sprekers weten al snel duidelijk te maken dat er een grotere visie aan ten grondslag ligt: het bouwrijp maken van zou veel mogelijk groenvoorzieningen van Schiedam. Strategisch gelegen parken moeten het ontgelden, en beloftes over herplant worden slechts “symbolisch” nageleefd.
De ambtenaren doen hun best bewoners te woord te staan, maar vallen, zonder enkele vorm van rugdekking, in de ene miskleun na de ander. “U verwijst naar allerlei documenten die we hadden kunnen nalezen. Hadden we in de documenten kunnen lezen hoeveel bomen gekapt zouden worden?” werd gevraagd. “Nee, dat was niet bekend”, was het antwoord.

Het argument veiligheid wordt door de bewoners van tafel geveegd: handhaving door middel van camera’s of verscherpte controle kan hier aantoonbaar een verschil maken. Wethouder Houtkamp zal hier later ook met zijn enige reactie op terugkomen: de gemeente zou geen 24/7 handhaving kunnen eisen. Klaarblijkelijk gaan snelheidscamera’s ’s avonds en in het weekend uit in Schiedam.
De beoogde rotonde die alles veiliger moet maken wordt met een emotioneel pleidooi van een gewezen vrachtwagenchauffeur van tafel geveegd. Door de rijrichting komen fietsers op rotondes sneller in dode hoeken terecht, met desastreuze gevolgen, zo stelt hij. Tevens zou een verplaatsing van het fietspad naar de zuidzijde betekenen dat elke vrachtwagen die voor een bedrijf komt nu automatisch een risico aangaat. Zijn uitnodiging om in de vrachtwagen mee te rijden wordt met stilzwijgen beantwoordt door wethouders en ambtenaren.

Het argument om het langzame verkeer te bundelen wordt met scepsis ontvangen: diverse sprekers willen weten of het wel zo veilig is om een wielrenner en een voetganger samen te voegen.: “weet u wel hoe snel die gaan?” Daar lijkt geen antwoord op te komen. Een latere vraag over het beoogde “snelfietspad” met een gemiddelde snelheid van 30km per uur en welk effect dit heeft op voetgangers wordt ook niet echt beantwoord.
Het argument over de steun van ondernemingen wordt genadeloos door de ondernemersvereniging uit elkaar getrokken, die aangeeft herhaaldelijk op een andere oplossing te hebben aangedrongen. De ondernemersvereniging sluit af door duidelijk te maken dat dit plan hun steun zeker niet heeft. Ze lijken zich er zelfs van te distantiëren, waardoor een belangrijke troef voor de wethouders verloren gaat. Een vertegenwoordiger van Milieudefensie geeft een pleidooi welke in zijn kern de vraag stelde “Beste wethouder, wat heeft u gerookt?”

Dan de “Hollandse Baan”: dit zou nog op enig begrip kunnen rekenen van de bewoners, maar daar waar de ambtenaren hier een punt kunnen scoren gaan ze de fout in door te bevestigen dat dit plan nog niet eens bestaat, en dat de voorgenomen Schiedamse bebouwing niet aansluit op die van Vlaardingen. “Er komt dus een voetpad dat ophoudt bij Vlaardingen” werd er met ongeloof vanuit het publiek gesteld. Dat ligt aan Vlaardingen, is het antwoord in het kort. “Wie wil er fietsen over een fietspad door een kaalgeslagen gebied?” wordt later gevraagd en weer komt er geen antwoord.
“Het boomplantsoen heeft geen enkel bewezen effect op de luchtkwaliteit” werd gesteld. Het gezegde “alle kleine beetjes helpen” is wellicht onbekend aan het Stadserf. “Leidingen mogen niet van Stedin onder asfalt aangelegd worden”: dat leidingen omgelegd kunnen worden behoort in Schiedam waarschijnlijk ook niet tot de mogelijkheden.

In een formele reactie stelt raadslid Arie van Wingerden: “Er is geen ondersteuning van de burgers, van ondernemers en belangenorganisaties: dit plan met droge ogen voortzetten behoort niet tot de mogelijkheden.”
De burger heeft zich laten horen en duidelijk gemaakt aan wethouders, Raad en ambtenaren wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft in Schiedam: de Schiedammer. De Schiedammer die ongevoelig is voor de “Haagse retoriek” en schijnargumenten.
Terugkijkend is het een geweldige avond waarin aangetoond wordt wat er kan gebeuren als betrokken bewoners opkomen voor hun eigen leefomgeving. Een avond waarin helder wordt dat de beoogde schadebeperking door de ambtenaren jammerlijk faalt, wethouder van Steenderen zich verbergt achter woorden als “zorgvuldig proces” en “dialoog”, maar uiteindelijk moest zwichten voor het publiek en verantwoordelijk wethouder Houtkamp zich vanaf het begin terugtrekt in zijn ivoren toren. De gefrustreerde blik op het gezicht van de aanwezige burgemeester spreekt boekdelen.

Wat de politieke gevolgen zijn is op dit moment niet bekend, maar er zal geen enkele partij zijn die kan zeggen dat er niets gebeurd is.

Contactgegevens

Postadres:
SLV Schiedam
's-Gravelandseweg 690
3119 NC Schiedam

Telefoon: 06 48 37 56 92

Contactformulier