Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het enige weken geleden met veel tromgeroffel geopende verkeersknooppunt Vijfsluizen.

Deze opening suggereerde dat het project afgerond was. Maar in werkelijkheid moet er nog veel gebeuren, is onze waarneming. De aanvankelijke doelstelling; een betere doorstroming te krijgen van het autoverkeer lijkt niet geslaagd. Er is nauwelijks verbetering waar te nemen. Sterker nog; voor het langzame verkeer is er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

Ad 1

Door de veranderingen, waarbij geen rekening gehouden is met voetgangers en fietsers, die afhankelijk zijn van dit verkeersknooppunt omdat ze een metro-, dan wel bus willen pakken op station Vijfsluizen, is de situatie levensgevaarlijk geworden. De oversteekplaatsen zijn verdwenen, waardoor dit verkeer een enorme omweg moet nemen om het station te bereiken. Nu hebben wij zojuist van het debat over de West Frankelandsedijk geleerd dat fietsers en voetgangers altijd de kortste weg nemen. Met andere woorden: Dwars over de rijbanen voor het autoverkeer.

Ad 2

Behalve dat er ons inziens foute beslissingen zijn genomen met betrekking tot de routes voor voetgangers en fietsers, zijn de huidige fietspaden in deplorabele staat. Er staan hekken op een tweerichtingfietspad om het slechte deel van bestrating af te schermen en er is geen verlichting. Terwijl er dagelijks veel fietsers deze route volgen. In de nieuwe situatie zelfs meer, omdat het fietspad aan de overzijde van de weg verdwenen is. Dat is vragen om ongelukken. Al helemaal tijdens dit donkere seizoen.

Ad 3

Iemand die invalide is en afhankelijk van faciliteiten voor rolstoelen, kan het betreffende station niet bereiken, laat staan betreden.

Ad 4

Ondanks dat er in het voortraject is aangedrongen op een bewaakte fietsenstalling wegens veel voorkomende diefstallen is hier geen gehoor aangegeven en zijn er sinds de opening van het knooppunt alweer vele fietsen ontvreemd.

Ad 5

Concluderend merken wij op dat er enige miljoenen euro’s verder geen verbetering waar te nemen valt, maar eerder dat er een situatie is ontstaan die onwenselijk is.

  • Waarom is er geen rekening gehouden met fietsers, voetgangers en invaliden, in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de bereikbaarheid van tram- en metrostation Vijfsluizen?
  • Waarom zijn de fietspaden en de bijbehorende verlichting niet meteen volledig aangepakt?
  • Indien het college oplossingen bedacht heeft voor deze situatie; Wat zijn de oplossingen en wanneer worden deze doorgevoerd?
  • Gaat het college zorgen dat de opstoppingen bij de op en afritten aangepakt worden zodat een vlotte verkeersdoorstroming wordt bereikt?
  • Gaat het college zorgen dat de fietsendiefstallen snel tot het verleden behoren? Zo ja, op welke wijze?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.