Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het Stationsplein.

De ondernemers gevestigd aan het Stationsplein hebben stellig de indruk de het college (de Gemeente) hun klachten over de situatie wel aanhoort maar er verder niets mee doet. Mede, doordat aan de problemen geen einde is gekomen.

Volledigheidshalve schetsen wij de situatie zoals deze ons niet alleen ter ore is gekomen, maar ook door ons is geconstateerd. Voorts is ons namens de ondernemers een filmopname meegezonden waaruit de juistheid van de klachten blijkt, deze film zenden wij als bijlage bij dit schrijven mee.

Ad 1

Het Stationsplein is vanaf het eerste moment nooit echt volledig ingedeeld geweest. De bedoeling was om via andere kleur tegels een natuurlijke markering te maken tussen rijweg en plein. Dat lukte niet, getuige de talloze auto’s die het plein als rijweg en parkeerplaats gebruikten. De door de gemeente bedachte oplossing was, gelijk u bekend, om paaltjes te plaatsen en ter hoogte van Eetcafé ’t Centrum, Stadsbakkerij Schiedam, Snackbar Roos en toen nog de sigarenwinkel een rijstrook te creëren.

Ad 2

Met de komst van winkels AKO en AH to Go in het Station wordt de rijstrook te pas en te onpas gebruikt voor het laden en lossen voor de winkels in het Station. Dagelijks staan er meerdere vrachtwagens voor de deur van de winkels op het Stationsplein. Hierdoor worden de winkels aan het oog van de reiziger onttrokken en lijden de winkels, doordat dit dagelijks meerdere malen voorkomt, inkomensverlies. Naar verluidt heeft de sigarenboer heeft (mede door deze parkeerproblemen) de winkel gesloten. Dit neemt niet weg dat de nieuwe ondernemers en de huidige ondernemers Snackbar de Roos, Eetcafé ’t Centrum en Stadsbakkerij Schiedam volledig afgesloten zijn voor de reizigers.

Ad 3

De vrachtwagen rijden via de PKO-laan richting de tram (ter hoogte van de Spar) keren daar, waar reizigers uit de tram stappen. Deze rijdt dan terug en steekt dan achterruit het stationsplein op. Naast dat het passerende verkeer volledig lamgelegd wordt, ontstaat een voor de voetganger en reiziger niet ongevaarlijke situatie. Daarnaast zijn al verzakkingen op het plein waar te nemen. Immers, het plein is zeker niet bedoelt voor dagelijkse belasting van zware vrachtwagens.

Ad 4

Vanuit de ondernemers is veelvuldig contact met de Gemeente geweest en verzocht om te komen te een oplossing. Echter, men heeft de indruk dat zij worden aangehoord, waarna vervolgens de klacht(en) in de spreekwoordelijke la verdwijnen. Een en ander brengt ons tot de volgende vragen.

  • Is het college met ons van mening dat zij het ondernemers mogelijk moet maken om te kunnen ondernemen? Zowel aan het Stationsplein als elders in Schiedam?
  • Zo ja, waarom gebeurt dit dan klaarblijkelijk niet?
  • Wat doet het college aan de problemen op het Stationsplein? Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.