Het dierenpension kan blijven voortbestaan met katten en honden. Er worden nog gesprekken gevoerd met de dierenbescherming en de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn om alsnog de geluidsoverlast voor de nieuwbouw te beperken. Maar we kunnen vaststellen dat er alles aan gedaan wordt om de Hargahoeve te behouden!