door René Janssen

De laatste dag voor de verkiezingen loopt ten einde. Het einde van een ervaring die ik kan vergelijken met een rit in een achtbaan. We hebben mooie momenten meegemaakt, emoties, energie en vermoeidheid. Iedere kandidaat van elke partij zal er zijn eigen ervaringen aan over houden. Ik heb uit eerste hand kunnen ervaren wat er gebeurt als Schiedammers samen komen en besluiten de schouders er onder te zetten. Zeker als ik naar onze kandidaten kijk. Stuk voor stuk mensen die besloten “ik ben degene op wie ik wacht”. Ons team komt letterlijk uit alle hoeken en gaten van de Schiedamse samenleving, gebonden door één ding: de wil om onze stad op te bouwen.

In de gesprekken met u hebben wij bijzondere dingen meegemaakt. We hebben gezien welk effect een positieve benadering heeft op enthousiasme, creativiteit en drive. Wat er gebeurt als je de droom, de wens van individuele Schiedammers serieus neemt, en naar ze luistert. Dat is iets wat mij altijd zal bij blijven en die energie, die creativiteit, daar zal ik voor blijven vechten.

Een van de dingen die we hopelijk goed bij u als inwoner van Schiedam over de bühne hebben gekregen is de kritische, maar vooral positieve, houding waarmee het SLV steeds verschijnt. Klagen zonder iets te doen is gewoon zeuren. Schiedam is gewoon een geweldig mooie stad gevuld met een bonte verzameling aan mensen. Breng deze mensen samen en spreek ze aan op hun gemeenschappelijke hoop en droom: een betere omgeving voor zichzelf en hun omgeving en werkelijk bijzondere dingen gebeuren.

Bij de wijkoverleggen waar we aan schoven kregen we te horen dat men het bijzonder vindt dat we zo enthousiast zijn, niet het normale, koele politici gedrag. Een van onze kandidaten reageerde verbaasd “we gaan Schiedam toch aanpakken, daar wordt je toch vanzelf enthousiast van?” Geen “voorgeschreven” reactie, maar komend vanuit het hart. Een hart dat Schiedams klopt.

Hart hebben voor je stad, voor je omgeving, voor je buren. Dat is wat het SLV uitdraagt en wil uitdragen. Vingerwijzen heeft weinig zin als er geen alternatieven geboden worden. Praktisch en nuchter nadenken om oplossingen te verzinnen: soms heet dat dan links, of rechts. Weet u, het SLV denkt niet in dat soort achterhaalde hokjes, wij denken in “wat werkt” en “wat wil de Schiedammer”. Daarom ziet u ons overal, en luisteren wij. Om te horen wat u wilt bereiken, om te zien welke obstakels er zijn en hoe we die weg kunnen nemen.

Op deze laatste dag heeft u als kiezer al beslist waarop u gaat stemmen, of u twijfelt toch nog. Namens het SLV vraag ik u met klem: lees de programma’s door, bekijk de websites, doe een kieswijzer, maar maak een keuze. Ga stemmen. Het is uw recht. Ik ken een groot deel van de partijen in Schiedam en heb als raadslid met vele van de kandidaten samen gewerkt. Stuk voor stuk goede mensen die hun uiterste best zullen doen om hun visie te verwerkelijken.

Morgen kunnen wij allemaal naar de stembus, en onze stem laten horen. Wat wilt U? Morgen kunt u het zeggen. Gaat u weer vier jaar klagen, of gaan we aan de slag? Elke partij heeft ideeën die een impact zullen hebben op de Schiedammer. Mensen die hopen, dromen, werken, en die zich misschien zorgen maken over de toekomst. Morgen heeft u de ruimte uw stem te laten horen. Morgen laat u uw stem horen en zal de overheid moeten luisteren. Misschien denkt u zelfs ‘ik geef die lui van het SLV een kans”. Wat u ook doet, uw stem zal bepalen wat Schiedam als gemeenschap gaat doen in de komende jaren. Dromen realiseren of aanmodderen. Wat heeft u liever?

Natuurlijk kunnen er morgen honderden dingen zijn die belangrijker zijn. Maar bedenk dan dat deze dag niet van politici of overheid is, maar dat het uw dag is. U als inwoner van Schiedam. Maak er gebruik van.

En als de stemmen geteld zijn, dan zal Schiedam een eerste stap zetten op een nieuwe weg. Wat die weg is? Dat bepaalt u, want op u komt het uiteindelijk aan.

Ik wens u veel wijsheid toe!