Samen met GroenLinks, Progressief Schiedam en de Fractie Janssen (SLV Schiedam), zal bij de begrotingsbehandeling in de Schiedamse raad een motie worden ingediend, waarin gevraagd wordt om een herziening van de Bomennota. In de Bomennota is geregeld hoe er met de bomen in de stad omgegaan moet worden. Als het aan de drie partijen ligt worden in de herziene nota hogere eisen gesteld aan de herplantplicht en mogen meer mensen meepraten over het groen in de stad, ook als dat niet direct naast de deur is.

In de afgelopen jaren zijn in Schiedam vele duizenden bomen geveld. GroenLinks, Progressief Schiedam en de Fractie Janssen (SLV Schiedam) en vele Schiedammers hebben elkaar over dit onderwerp gevonden. Een verdere kaalslag in Schiedam is niet wenselijk en zelfs onnodig.

Heel recent was er veel ophef over de kap van meer dan honderd bomen langs de Westfrankelandsedijk, daar ging het vooral over de manier waarop de inspraak georganiseerd was, beter gezegd niet was georganiseerd.