Actueel | Motie

07 november 2017

Samen met GroenLinks, Progressief Schiedam en de Fractie Janssen (SLV Schiedam), zal bij de begrotingsbehandeling in de Schiedamse raad een motie worden ingediend, waarin gevraagd wordt om een herziening van de Bomennota. In de Bomennota is geregeld hoe er met de bomen in de stad omgegaan moet worden. Als het aan de drie partijen ligt worden in de herziene nota hogere eisen gesteld aan de herplantplicht en mogen meer mensen meepraten over het groen in de stad, ook als dat niet direct naast de deur is.

In de afgelopen jaren zijn in Schiedam vele duizenden bomen geveld. GroenLinks, Progressief Schiedam en de Fractie Janssen (SLV Schiedam) en vele Schiedammers hebben elkaar over dit onderwerp gevonden. Een verdere kaalslag in Schiedam is niet wenselijk en zelfs onnodig.

Heel recent was er veel ophef over de kap van meer dan honderd bomen langs de Westfrankelandsedijk, daar ging het vooral over de manier waarop de inspraak georganiseerd was, beter gezegd niet was georganiseerd.

Een incident op de Groenelaan met een daar gevestigde winkel bracht in de afgelopen periode de fracties van D’66, PvdA en de Fractie Janssen samen. Niet zozeer die specifieke kwestie, maar juist ondernemende winkeliers in het algemeen bracht ons samen.

Aanleiding is een aantal meldingen van winkeliers, die in de afgelopen maanden graag hun winkel wilden openen op zondagochtend, maar dat niet mochten. Je mocht tot nu toe in Schiedam op zondag pas om 12:00 de winkel open doen. Desgevraagd laat onze fractievoorzitter weten in het dagelijks leven veel met detaillisten in aanraking te komen als adviseur en ondernemerscoach. Daarbij moet gedacht worden in oplossingen en niet in problemen. De maatschappij verandert in rap tempo …. dus ook het ondernemen …. alleen de overheid in het algemeen heeft dit (nog) niet door.


De samenkomst van de drie Schiedamse fracties, D66, PvdA en de Fractie Janssen heeft geleid tot een motie die uiteindelijk samen met VVD, GroenLinks en de fracties Malkoc en Erdem werd ingediend. De motie draagt het college op de openingstijden van winkels op zondag gelijk te stellen aan die op de overige dagen van de week. Dit moet deel uitmaken van de aangepaste winkeltijdenverordening, die in december 2017 aan de raad voorgelegd wordt.

Contactgegevens

Postadres:
SLV Schiedam
's-Gravelandseweg 690
3119 NC Schiedam

Telefoon: 06 48 37 56 92

Contactformulier