door Rene Janssen en Danielle Hollander

Gisteren zijn wij – op uitnodiging - meegelopen met een manifestatie van de Dog Training School (DTS). We hebben dit gedaan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat elke hondenbezitter de kans moet krijgen om op een goede basis met zijn/haar hond aan de toekomst te beginnen.

We liepen met een groot aantal "hoog risico" honden door de stad. Dit ging zeer gemoedelijk en vreedzaam. Toen wij een man tegen het lijf liepen met een Jack Russell, bleek dat het niet altijd aan de "hoog risico" honden ligt. De Jack Russell was niet onder de indruk van al die grote honden en wilde eigenlijk uit elke hond wel een hap nemen. De zogenaamde "hoog risico" honden reageerden hier helemaal niet op en de gehele groep liep vreedzaam verder. Een betere illustratie van het belang van de training hadden we niet kunnen krijgen

De vrijwilligers van DTS staan werkelijk dag en nacht klaar om hun cursisten een goede basis mee te geven. De te kleine plek die ze nu moeten gebruiken vertaalt zich naar wachtlijsten. Als je pas na zeven maanden met je pup op de cursus terecht kan, zijn er vaak al dingen ingeslopen die er niet meer uit trainen zijn en ben je dus eigenlijk al te laat.

 DTS is genoodzaakt te verhuizen naar een andere locatie. Genoodzaakt omdat de gemeente, wegens het Project Schiedam in Beweging, de huur heeft opgezegd. Op de huidige locatie ontstaat woningbouw, woningbouw die uiteraard ook nodig is. De nieuwe locatie is aanzienlijk kleiner dan de oude locatie, wat het trainen met verschillende honden bemoeilijkt. Bemoeilijkt omdat DTS bestaat uit vrijwilligers, die overdag ook andere (werk)activiteiten hebben.

De faciliteiten van de nieuwe DTS locatie zijn opmerkelijk: een aantal mensen die er trainen hebben een handicap, zijn afhankelijk van scootmobiel of rollator (ook komen er bezoekers met een handicap) en kunnen in het nieuwe gedeelte niet meer naar binnen of naar de wc. Dat dit in de 21e eeuw nog mogelijk is, is voor mij onvoorstelbaar. Er zijn verdragen over geschreven dat minder validen om dat vriendelijke woord te gebruiken, deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. Voor de faciliteiten van DTS geldt dit blijkbaar niet, en aanpassingen die aangeboden worden zijn op zijn zachts gezegd mensonvriendelijk. Overigens in overleg met de leden van DTS vernemen wij eens te meer wat in de samenleving leeft, van eenzaamheid, tot armoede en ziekte. Maar ook de activiteiten om autistische kinderen door een hond meer naar buiten te laten gaan. Een voorbeeld van de ‘grassroots’ waar het SLV telkens op hamert.

Er zijn hondenscholen waar “hoog risico honden” zoals pitbulls of staffords niet welkom zijn, maar DTS maakt daar geen onderscheid in, vandaar wij deze hondenschool een warm hart toe dragen. Juist deze honden en eigenaren moeten getraind kunnen worden. We kunnen allemaal zeggen dat het gevaarlijke honden zijn en dat trainingen verplicht zijn, maar dan moet je de eigenaren wel de faciliteiten bieden om deze honden op de juiste manier op te voeden. En let wel, er bestaan geen honden die van nature “gevaarlijker” zouden zijn. Er bestaan baasjes die de honden niet opvoeden. Wist u dat de meeste ‘hoog risico’ honden of liever de stoere honden in de Randstedelijke gebieden wonen? Nee, dan weet u het nu en begrijpt u wellicht het belang van goede scholen.

Dus op de vraag: is een hondenschool hobby of noodzaak zegt het SLV volmondig noodzaak!
Elke hond dient opgevoed te worden, van labrador tot chihuahua, van stafford tot poedel.

Tijdens de bijeenkomst van ‘Pin je Plek’ en Sport in Schiedams Midden gaf de aanwezige ambtenaar (accountmanager) toe dat de gemeente de kleinere sportverenigingen, van hondensport tot ruitervereniging, minder in het vizier heeft. Klein is DTS met 200 leden niet, leden die voor 2/3 uit Schiedam komen. Let wel, dit is geen kritiek op deze hardwerkende ambtenaar maar kritiek op de gemeente! Het SLV wil er nadrukkelijk voor zorgdragen dat wel met alle sportvereniging wordt gesproken. Niet door te wachten dat ze het ‘Stadskantoor’ bezoeken maar gewoon door als gemeentebestuur jezelf bij de sportverenigingen uit te nodigen. Overheidsparticipatie heet dat, dat zouden we in Schiedam ook eens moeten proberen.

De burgemeester van Schiedam was verhinderd werd door DTS gemeld. Hierdoor werd de petitie met bijhorende brieven aan René Janssen overhandigd. Deze heeft toegezegd dat hij er voor zorgt, dat de petitie en bijhorende brieven bij de burgemeester op zijn bureau komen. Het SLV spreekt de hoopt uit dat onze burgemeester zijn rol pakt en zich uitnodigt bij DTS om eens met de leden, werkgroep en bestuur van gedachten te wisselen.

Wij danken DTS voor het fijne contact, Hart van Nederland, het Algemeen Dagblad en alle andere Schiedamse media voor hun aandacht voor dit probleem en nu hopen dat de gemeente Schiedam zich net zo gaat inzetten voor DTS als de eigen leden.

Item Hart van Nederland: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/dog-training-school-schiedam-hoopt-op-meer-ruimte/