Honden en Schiedam-In-Beweging (SIB) blijkt een moeilijke relatie. Verplaatsen van sportverenigingen naar het westelijk gedeelte van sportpark Harga is nu definitief. De noodzakelijke uitverhuizing van de hondensportverenigingen heeft inmiddels ook zijn beslag gekregen. Voor hen is nu een plaats gevonden op Thurlede op het voormalig ODI-terrein.

Fractie Janssen / SLV Schiedam heeft zich daar intensief voor ingezet. Bewaken van een democratisch onderhandelingstraject was ons primaire doel. De hondensportverenigingen waren en zijn zeer verheugd over onze begeleiding hierin.

Nu ligt het volgende probleem voor: het dierenasiel en een nieuwe woonwijk pal naast elkaar blijkt niet te kunnen. Althans  (blaffende) honden is het probleem, er dient een ruimte van 100 meter tussen de opvang en de woningen te zijn. Deze ruimte is er niet. De Hargahoeve kan op zich blijven maar zonder honden, dus ook geen pensionfunctie meer.

De Dierenbescherming was op de hoogte van dit voornemen en is op zoek gegaan om honden in de regio op te gaan vangen (lees Rotterdam en/of Vlaardingen). Dit is helaas niet gelukt.

Wat nu?

Hondenopvang en hondenpension, maar ook de (wettelijke) opvang van zwerfhonden zitten dus nog steeds op de Hargahoeve. De Gemeente Schiedam geeft bij monde van wethouder Patricia van Aaken aan, voortdurend constructieve gesprekken te voeren met de Dierenbescherming over opvang van alle honden.

De wijziging van  bestemmingsplan Harga Midden staat in deze cyclus van de gemeenteraad op de agenda en werd op dinsdag 12 december jl. in de raadscommissie besproken. Namens de Fractie Janssen (SLV Schiedam) en Groen Links heeft Progressief Schiedam opheldering gevraagd over de situatie. In juni van dit jaar hadden de drie fracties daar al gezamenlijk vragen over gesteld. Waar thans het buitenterrein van de Hargahoeve is moeten nu woningen komen. De verkoop van die grond is op akte van levering na al een feit.

Arie van Wingerden geeft aan dat de kern van het probleem is, dat de Hargahoeve op deze plaats naar ieders tevredenheid functioneerde, overigens al sinds 1976 (al meer dan 40 jaar!). De gemeente wil daar nu woningen gaan bouwen, overigens bij raadsbesluit. Niets mis mee zou je zeggen. De huidige huurder krijgt een goed alternatief en iedereen is blij. De praktijk is echter weerbarstiger. De huur is opgezegd, grond ”verkocht” en de Hargahoeve weet nog niet waar het aan toe is.

Toch wordt er van de gemeenteraad op 19 december a.s. gevraagd  in te stemmen met de voorstellen tot wijziging van het bestemmingsplan Harga Midden. Keiharde garanties voor een goede oplossing voor Hargahoeve / Dierenbescherming zijn niet toegezegd.

De petitie “Hargahoeve moet blijven” is online . Tekent u ook?