door René Janssen

De G1000 is niet één of ander clubje. Het is een in initiatief gebaseerd op bestaande (wereldwijde) voorbeelden, wetenschappelijk onderzoek om op een open manier tot democratische besluitvorming te komen. Het is de kern van een revolutie. Een bloedloze, geweldloze revolutie, maar toch een revolutie. Tegelijkertijd is het een levenslijn, een baken voor de democratie die door desinteresse, en aanvallen, steeds vaker onder druk staat. 

Random geselecteerde inwoners uit alle lagen van de bevolking komt samen om te praten, voorstellen te doen en besluiten te nemen over allerlei thema’s. Gaat niet werken, zou je denken. Het oude Athene, de basis van de Westerse democratie is eeuwenlang zo bestuurd (eigenlijk tot de Romeinen er een dolk in staken). Elk politiek wetenschapper zal u kunnen vertellen dat dit de “democratie” is waar we het altijd over hebben, niet wat u in Den Haag ziet. Niets over ons, zonder ons. Elk van ons.

Het SLV, en haar voorloper Fractie Janssen, omarmde het principe van de G1000 vanaf het prille begin. Luisteren naar de Schiedammer, daar gaat het in de kern om. Wel viel op dat sommige raadsleden ongemakkelijk tegenover de G1000 staan. In de besluitvorming binnen het SLV ligt het G1000 principe besloten: van, voor en door Schiedammers en iedereen ongeacht kennis of politieke kleur mag mee praten en besluiten over elk onderwerp.

Het principe is de oudste wortel van de democratie en tegelijkertijd revolutionair in haar denken: de inwoner van Schiedam neemt de controle over de eigen stad terug. Is dat een revolutie die is te stoppen? Zelfs het college en de gemeenteraad zeiden “nee” en besloten in 2017 dat je inwoners moet betrekken en horen bij de dingen die hen aangaan. De raad en het college erkenden dat: “De verandering van de samenleving zorgt ervoor dat de gemeente op een andere manier de dialoog met de Schiedammers zoekt en leert variëren in de aanpak en rol”. “Een open overheid staat open voor vernieuwing en haalt daarom actiever ideeën en opvattingen op en gebruikt ze.” De mooie en hoopvolle woorden uit de Visienota Open Schiedam van vorig jaar.

Revoluties zorgen voor wrijving. De wrijving ligt besloten in hoe sommige gemeentebestuurders naar hun en uw positie kijken. Als regenten van weleer zien ze hun baantje als god gegeven recht, en u als het gepeupel. Als absoluut vorsten besturen ze niet, maar regeren. Elke suggestie die u maakt als inwoner, elke mening die u verkondigt is in hun ogen lachwekkend en hoogverraad. Een aantasten van hun macht. Uw functie is het om hen elke vier jaar in het pluche te zetten.

De G1000 en het SLV zegt u: die tijd is voorbij. We staan in een andere wereld. Een wereld waarin u de zelfde informatie kunt krijgen als de bestuurder, de zelfde vakmensen kunt bellen. Een wereld waarin uw mening gehoord moet worden. Een wereld waarin bestuur en gemeenschap elkaar versterken door samen verantwoording te dragen. Door samen na te denken hoe we Schiedam kunnen ontwikkelen. Door naar elkaar te luisteren en elkaar te betrekken. Niet door de G1000 en de inwoner te ridiculiseren, maar door het een onderdeel van het bestuur te maken.

De realiteit: het enige lid van het college die enige interesse toonde in de G1000 is…. onze burgemeester. Bij de oprichting waren slechts een paar partijen aanwezig, waaronder Fractie Janssen. Wethouders waren in geen velden of wegen te vinden. Nooit. Een mening hadden ze wel, en die was niet echt positief. Wat zegt dat volgens u over uw “Open” overheid? Wat zegt dat over wat uw mening waard is? Door het geharrewar richting de G1000 heeft het huidige college op de valreep voor de verkiezingen nog even heel, maar dan ook heel, duidelijk gemaakt waar volgens hen u als inwoner van Schiedam staat.

De timing van de wethouders is perfect. Reken even mee: de laatste raadsvergadering geweest, dus vragen stellen als raadslid kan niet meer. Tegen de tijd dat dit wel kan zitten we in gesprek over een nieuw college, en zijn er weer nieuwe zaken die de aandacht vergen. De timing doet vermoeden dat het hier een vooropgesteld plan betreft: vertragende tactieken en onduidelijkheid. Het tot in het oneindige blijven roepen “we komen er op terug”, met zwaarwichtige argumenten, en dan wachten tot er niets meer kan. Wat kwam er ook weer van uitstel? Wij lopen al iets te lang mee in deze wereld om hier toeval in te zien. Wat denkt u? Vooruitgang is geen rechte lijn, maar gaat met horten en stoten. Vooruitgang kun je niet stoppen, net zoals je inwoners die hun democratisch recht pakken niet kunt stoppen. 

Wij stellen dat elke partij eens heel goed moet nadenken over het recht van elke Schiedammer in zijn eigen gemeente, en wij stellen dat een volgende Raad het proces van de G1000 zwart op wit moet verankeren en dit ook eist van het College. Elke andere optie is ondemocratisch en wij willen zelfs zover gaan om te stellen dat het tegen onze rechtstaat in gaat. Een overheid legt verantwoording af aan de burger, niet andersom. Nooit andersom.

Het is eigenlijk nog een paar dagen te vroeg: de senatoren staken op 15 maart de dolk in de rug van Caesar. Elke inwoner van Schiedam en elke serieuze politiek vertegenwoordiger wordt collectief een dolk in de rug gestoken door het College. Ze lachen misschien daar, maar ze vergeten één ding: op 21 maart heeft u het laatste woord.

Wij vragen u, namens alle Schiedammers, om alvorens u gaat stemmen te bekijken waar uw partij staat in deze. The revolution can not be stopped.