Zaterdag 6 januari jl. vond de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Schiedam plaats. Het SLV Schiedam was in grote getale aanwezig en constateerde dat er een grote afwezige was: de gewone inwoner van Schiedam.

Juist de nieuwjaarsreceptie is de ideale mogelijkheid om van gedachten te wisselen  met allerlei vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen, politieke partijen (fracties), wethouders, burgemeester en clubs - naast het doen van de gebruikelijke nieuwjaarswensen – en de wensen en verlangens bij de start van het nieuwe jaar te delen. Immers, iedereen die actief bezig is met Schiedam is op dat moment verenigd onder één dak!

De conclusie is dat in de categorie “goed bewaarde geheimen”, waar Schiedam er een aantal van heeft, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wel één van de best bewaarde geheimen van de gemeente lijkt te zijn met een hoog “ons kent ons”-gehalte.

Een rondgang door de stad leert dat veel Schiedammers niet bekend zijn met het feit dat zij, en juist zij, meer dan van harte welkom zijn! Natuurlijk wordt de nieuwjaarsreceptie aangekondigd via de bekende kanalen, zoals het Stadsblad, maar het is de gemiddelde Schiedammer klaarblijkelijk niet bekend dat het vooral zijn/haar feestje is.

Een gemeente staat of valt met de betrokkenheid van haar inwoners. Vastgesteld moet worden dat er een disconnect bestaat tussen gemeente en inwoners, ondanks alle verwoede pogingen van het College om ons te verzekeren dat dit niet zo is. Sociale cohesie tussen inwoners en gemeente lijkt althans meer droom dan werkelijkheid.

Het SLV voegt een goed voornemen aan de lijst toe: voor 2019 streven naar een opkomst die er voor zorgt dat het Stadserf vol staat en wij als buren, vrienden, vreemden, maar vooral wij als inwoners van Schiedam samen kunnen toasten op ons Schiedam en een nieuw jaar.

Doet u mee?

Van, voor, door en met de Schiedammers!