In de vergadering van de raadscommissie van 13 december jl. werd gesproken over de actualisatie van het Horecabeleid

Met het voorstel wordt een flinke verbetering in het horecabeleid aangebracht. Er lijkt een goede balans tussen horecagelegenheden en bewoners te bestaan en er vinden op basis van de gepresenteerde stukken minder incidenten, zoals geweldsdelicten en vandalisme, plaats.

Werkgelegenheid in de horeca is toegenomen. Hier zien wij kansen voor onze Schiedammers en met name voor de jongeren (studenten). Het is dan ook goed te vernemen dat bij Stroomopwaarts een accountmanager horeca in dienst genomen is, die voor de koppeling tussen Stroomopwaarts en Schiedamse horeca moet zorgen. Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de resultaten en horen graag van Schiedammers hun ervaringen met en over deze activiteiten en of zij via Stroomopwaarts een baan in de horeca hebben gevonden.

Ook zijn wij tevreden over de verlaging van het precariotarief van € 42,85 per M² naar € 15,00 per M² per jaar. Hoewel het naar onze mening nog best wat lager had gekund, is dit een verlaging van 65% en dat is ook mooi.

Wat blijft zijn de openingstijden, die mogen van ons echt wat ruimer. Het komt ons voor dat voor sommige horecagelegenheden het wenselijk is om wat langer open te kunnen blijven, of eerder open te gaan. Denk aan reizigers die Schiedam binnen stappen met de laatste trein, met de eerste trein moeten vertrekken en nog …. of al bij een gelegenheid op het Stationsplein terecht willen. De openingstijden raken niet de aankomst en vertrektijden van de NS.

Op de vraag van René Janssen werd door de burgemeester aangegeven dat uitbaters wel een verzoek voor verruiming van de openingstijden kunnen indienen, maar dat dit meer incidenteel is. Daarnaast zijn wij van mening dat, omdat Schiedam in een knooppunt van snelwegen en bedrijvigheid ligt er ook ruimte is voor horecazaken die (bijna) 24 uur per dag open zijn, zoals je wel ziet bij fastfoodrestaurants bij onze buurgemeenten.

Kortom, wij zijn tevreden met de resultaten maar zien zeker nog ruimte voor verdere ontwikkeling en uitbreiding.