Geachte college,

Nu meer dan 25% van de overheids-aandeelhouders hun aandelen niet willen aanbieden, roept onze fractie het college op per direct met die achterblijvers nadere afspraken te maken.

We denken daarbij op zeer korte termijn aan een regeling waarbij die gemeenten afspreken hun aandelen niet ter verkoop aan te bieden zonder nader overleg met de andere ''blijvers''. Bovendien kunnen dan afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met eventuele druk van de gemeenten die wel willen verkopen, zodat de ''blijvers'' één lijn kunnen trekken. Een en ander om te voorkomen dat een of enkele gemeenten door acties van een enkele andere uiteindelijk met waardeloze aandelen achterblijft of -blijven.

Op de wat langere termijn zijn naar onze mening ook afspraken nodig over een gemeenschappelijk optreden om het meeste gewicht van de minderheidsaandeelhouders in de schaal te leggen voor de milieuaspecten en voor de belangen van het personeel.

We horen graag snel van uw college en zien graag dat Schiedam het initiatief naar zich toe trekt in het belang van onze stad.

Voor zover een begrotingswijziging nodig is om deskundigen te laten ondersteunen en de te maken afspraken vast te laten leggen, zegt onze fractie nu al toe daar in alle redelijkheid aan mee te zullen werken.

Wij sturen de raad een kopie van deze brief.

 

In afwachting op uw reactie, verblijft,

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

 

René B. Janssen

Fractie Janssen is aangesloten bij  SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.